top of page

KULTURA ORGANIZACYJNA 

Oferujemy usługi tworzenia lub uaktualnienia kultury organizacyjnej dla małych i dużych firm.
Kultura organizacyjna to zbiór wartości, przekonań, norm i zwyczajów, które wpływają na zachowanie pracowników
i styl zarządzania w firmie. Jest to ważna kwestia, ponieważ kultura organizacyjna ma bezpośredni wpływ na

wyniki firmy, zadowolenie pracowników i ich zaangażowanie.

Dostosujemy ofertę do indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej organizacji.

        Dla małych organizacji, proponujemy:

 • Diagnozę kultury organizacyjnej, która pomoże zidentyfikować obszary, które mogą zostać poprawione lub usprawnione.

 • Wsparcie w projektowaniu wartości i norm, które będą reprezentować firmę oraz zapewnienie ich realizacji.

 • Doradztwo w zakresie komunikacji i budowania relacji z pracownikami, co pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb zespołu i zwiększenie zaangażowania.

 • Wsparcie w projektowaniu polityki pracy zdalnej i hybrydowej, która uwzględni potrzeby pracowników i zapewni sprawną współpracę zespołową.

 • Szkolenie pracowników w zakresie kultury organizacyjnej i efektywnych praktyk pracy.

  Dla dużych organizacji, proponujemy:

 • Analizę obecnej kultury organizacyjnej i zidentyfikowanie obszarów, które mogą zostać poprawione.

 • Projektowanie wartości i norm, które będą reprezentować firmę oraz zapewnienie ich realizacji.

 • Wsparcie w budowaniu relacji z pracownikami i zarządzaniu zmianami kulturowymi w organizacji.

 • Doradztwo w zakresie pracy hybrydowej i projektowaniu elastycznych harmonogramów pracy.

 • Szkolenie pracowników w zakresie kultury organizacyjnej i efektywnych praktyk pracy, w tym zarządzania zespołem w środowisku zdalnym.

 • Wsparcie w projektowaniu polityki pracy zdalnej i hybrydowej, która uwzględni potrzeby pracowników i zapewni sprawną współpracę zespołową.

   

Kultura organizacyjna jest ważna, ponieważ wpływa na sposób pracy i zachowania pracowników w firmie. Dobra kultura organizacyjna pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę jakości pracy oraz zwiększenie efektywności i wyników firmy.

 

Praca hybrydowa wymaga dostosowania kultury organizacyjnej do nowych wymagań i potrzeb pracowników, dlatego warto zainwestować w jej rozwój.

Wstępna konsultacja

Business Meeting

Sesja planowania strategicznego

Business Meeting

Analiza marki i pozycjonowanie

Brainstorming
bottom of page