top of page

Zastanawiasz się jak zorganizować przejście

swojej firmy w tryb pracy hybrydowej?

A może zostałeś odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w Twojej firmie?

Szyjemy oferty na miarę pod klienta

Małe przedsiębiorstwa potrzebują innej analizy i wdrożenia:

 1. Diagnozę organizacji pracy i identyfikację obszarów, które mogą zostać poprawione lub usprawnione.

 2. Pomoc w wyborze odpowiednich narzędzi i technologii do pracy zdalnej i hybrydowej.

 3. Doradztwo w zakresie komunikacji wirtualnej i efektywnych praktyk w pracy zdalnej.

 4. Szkolenie pracowników w zakresie pracy zdalnej i hybrydowej, w tym technik zarządzania czasem i organizacji pracy.

 5. Wsparcie w projektowaniu elastycznych harmonogramów pracy i przygotowaniu polityki pracy zdalnej.
   

Dla dużych przedsiębiorstw, proponujemy:

 1. Analizę istniejącej infrastruktury i systemów informatycznych oraz propozycje optymalizacji.

 2. Projektowanie elastycznych harmonogramów pracy dla różnych działów i zespołów.

 3. Konsultacje dotyczące planowania i przeprowadzania szkoleń dla pracowników oraz procesu wdrażania zmian.

 4. Wsparcie w opracowaniu polityki pracy zdalnej i hybrydowej dla całej organizacji.

 5. Szkolenie pracowników w zakresie efektywnej komunikacji wirtualnej i zarządzania zespołem w środowisku zdalnym.

 6. Pomoc w wyborze odpowiednich narzędzi i technologii, które pozwolą na wydajne funkcjonowanie w środowisku hybrydowym.
   

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej organizacji i dostosowanie oferty do jej potrzeb. Oferuję również ciągłe wsparcie w procesie wdrażania zmian i dostęp do bieżącej wiedzy na temat organizacji pracy hybrydowej.

Wstępna konsultacja

Business Meeting

Sesja planowania strategicznego

Business Meeting

Analiza marki i pozycjonowanie

Brainstorming
bottom of page